Політика Захисту Персональних Даних

Політика Захисту Персональних Даних

Ми обробляємо персональні дані відповідно до чинного законодавства. Зокрема, ми забезпечуємо захист персональних даних відповідно до Закону України No2297-VI «Про захист персональних даних» та Регламенту (ЄС) 2016/679 - Загальний регламент про захист даних (GDPR). GDPR однаково застосовується у всьому ЄС з 25 травня 2018 року, і через територіальну сферу застосування, серед іншого, він застосовується також до більшості заходів PIN, що проводяться в Україні. 

Викладені нижче принципи є коротким викладом основних правил, яких ми дотримуємося при зборі персональних даних і забезпечення їх конфіденційності і безпеки.
Оскільки ми працюємо над низкою програм і проєктів, які мають окремі веб-сторінки (в яких можуть мати місце конкретні випадки обробки персональних даних), цей текст забезпечує базову структуру. Ви завжди знайдете конкретну інформацію про обробку (зокрема, список оброблюваних даних, конкретні цілі і тривалість обробки) на сайті, де ми запитуємо у Вас деякі особисті дані.

Основні принципи 
Як правило, ми завжди оброблюємо Ваші персональні дані тільки в тій мірі, в якій це необхідно для даної мети. З точки зору законності обробки персональних даних, персональні дні можна розділити на дві групи - персональні дані, які ми можемо обробляти без Вашої згоди, і персональні дані, які ми не можемо обробляти без Вашої згоди. 

Ми обробляємо персональні дані без Вашої згоди у випадках, коли:
 • дані необхідні для виконання нами юридичного зобов’язання (наприклад, на основі закону, що стосується бухгалтерського обліку, соціальних послуг тощо), якщо згода не потрібна відповідно до місцевого законодавства. 
 • обробка необхідна для виконання укладеного з Вами договору. Це, зокрема, відноситься до договорів, сторонами яких є фізичні особи. Крім того, це може також відноситися до договорів, укладених з юридичними особами, якщо вони містять персональні дані представників фізичних осіб або осіб, уповноважених виконувати договір.
 • у нас є законний інтерес до обробки даних (зазвичай облік пожертвувань, інформування про нашу діяльність, звернення до людей з проханням про внесок / пожертвування, підбір нових співробітників, реалізація проєкту і т. д.)
 • обробка необхідна для захисту Ваших життєво важливих інтересів або інтересів іншої людини (що може відбуватися тільки у виняткових випадках - наприклад, в разі негайної допомоги в гуманітарних кризах)

В інших випадках ми обробляємо дані з Вашої згоди. 

Ми обробляємо персональні дані таким чином, щоб вони були належним чином захищені від несанкціонованого доступу, випадкової втрати, знищення або пошкодження. 
Ми обробляємо персональні дані в першу чергу в наших інформаційних системах, які повинні забезпечувати належний захист персональних даних - особливо Microsoft Dynamics NAV, Microsoft 365, ELO Digital Office і т. д.
Що стосується характеру, обсягу і цілей обробки в конкретних випадках, ми приймаємо такі технічні та організаційні заходи для захисту Ваших персональних даних від знищення, втрати або зміни, а також від несанкціонованого доступу або надання. Конкретні особи, які працюють з персональними даними, зобов'язані дотримуватися конфіденційності. 
Ми зберігаємо персональні дані тільки протягом необхідного періоду часу і архівуємо дані відповідно до встановлених законодавством термінів і /або встановленими Донором правилами. Коли причин для обробки більше не існує або після закінчення періоду необхідної обробки, ми видаляємо або анонімізуємо відповідні персональні дані. 

Які персональні дані ми обробляємо найчастіше

1) cookie - Файли cookie - це інструмент, що дозволяє використовувати веб-функції для певного користувача. Тут Ви можете знайти інформацію про файли cookie, які ми збираємо і для яких цілей, включаючи інструкції по запобіганню їх зберіганню. 

2) Дані про донорів - якщо ви вирішите зробити пожертву (разове або регулярне) або аналогічну пожертву через одну з наших веб-сторінок, ми обробляємо Ваші дані, які Ви нам надаєте в цьому випадку. 

3) Дані про осіб, які підписуються на програму, захід і т. д. - якщо Ви вирішите підписатися на програму, захід чи інше, через одну з наших веб-сторінок, ми обробляємо Ваші дані, які Ви надаєте нам як частина підписки.

4) Інформаційні листи - якщо Ви вирішите підписатися на інформаційні листи або інший інформаційний матеріал через одну з наших веб-сторінок, нам буде потрібна Ваша згода на обробку наданих контактних даних (зазвичай електронна пошта).
        
5) Дані про одержувачів допомоги - у випадках, коли ми надаємо гуманітарну допомогу певним особам (щоб врятувати життя, полегшити страждання і допомогти жертвам стихійного лиха або кризи знову встати на ноги) або допомоги в цілях розвитку (щоб допомагати людям в їх зусиллях вирватися з бідності і розвиватися далі) зазвичай це необхідно в інтересах ефективності допомоги, але також це необхідно для звітності донорам для збору персональних даних одержувачів допомоги. Тривалість обробки зазвичай обмежується періодом реалізації проєкту, а потім періодом, встановленим донором, місцевим законодавством і/або в залежності від характеру конкретного проєкту. 

6) Дані про осіб, яким ми надаємо соціальні або інші послуги - в цих випадках обробка персональних даних необхідна для надання послуг (виконання договору), як правило, на підставі закону і нашого законного інтересу в необхідності довести послуги донорам. Час обробки зазвичай обмежується часом реалізації проєкту, а потім часом, встановленим донором або в залежності від характеру конкретного проєкту. 

Одержувачі і обробники персональних даних                                                                                        
Ми не продаємо Ваші дані і не передаємо їх іншим сторонам іншим способом, за винятком наших договірних партнерів, які дозволяють нам спілкуватися з Вами, і за винятком ситуацій, коли у нас є юридичне зобов'язання передати Ваші дані іншій особі (наприклад, постачальник, аудитор або інший контролюючий орган, місцева влада). У випадках, коли персональні дані обробляються для цілей конкретного проєкту, який ми реалізуємо разом з іншими організаціями (партнерами), може виникати необхідність передати дані цим партнерам.

Ми публікуємо актуальний список обробників персональних даних або інших одержувачів даних. Повідомлення про обробку Ваших даних для певної мети завжди відноситься до певного списку. 

Інформація про обробників в інших випадках, згаданих вище, приводиться в інформації, яка надається найчастіше на початку обробки Ваших персональних даних.

Інформація про Ваші основні права 
 • Як суб'єкт даних Ви маєте наступні права:
 • право запитувати інформацію про те, які Ваші персональні дані ми обробляємо,
 • право запитувати у нас пояснення щодо обробки персональних даних, 
 • право запитувати у нас доступ до таких даних, право на оновлення, виправлення або обмеження даних, в залежності від обставин, і право заперечувати проти обробки,
 • право на отримання персональних даних в структурованому, широко використовується і машино-друкованому форматі, якщо обробка заснована на згоді або договорі,
 • в разі автоматизованої обробки персональних даних Ви маєте право на портативність даних,
 • право відкликати згоду в будь-який час (якщо обробка заснована на згоді), наприклад, відправивши електронного листа або лист на адресу вказану внизу, 
 • право вимагати від нас видалення персональних даних (якщо тільки ми не зобов'язані обробляти дані для виконання юридичного зобов'язання),
 • право звертатися до нас або подати скаргу в Чеський Офіс по захисту персональних даних або представнику місцевої влади (Омбудсмену Верховної Ради України з прав людини) в разі сумнівів щодо дотримання зобов'язань, пов'язаних з обробкою персональних даних.
Детальна інформація про обробника персональних даних

Суспільно-корисне товариство «Людина в біді» (Člověk v tísni, o.p.s.) 
Юридична адреса: Шафаржикова 24, Прага 2, 120 00, Чеська Республіка, ID No. 25755277, зареєстрований в Реєстрі фондів при Міському суді в Празі, розділ O, файл 119
та адреса місцевого офісу: Україна, вул. Прорізна 4/21, м. Київ, 01034. 
info.ukr@peopleinneed.cz