ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ

© Foto: People in Need

Оскільки «Людина в біді» прихильна підходу нарощування потенціалу місцевого самоврядування, принципам інклюзії та максимальному залученню спільнот в усі процеси програм, то саме сектор Соціальної інклюзії та захисту став базовим для наших інтервенцій. Ми прагнемо бути відкритою і прозорою організацією для всіх учасників процесу, приділяючи також особливу увагу поінформованості населення про свої права. Саме тому на всіх етапах впровадження проєктів, починаючи з етапу підготовки та закінчуючи презентацією досягнутих результатів, ми залучаємо до роботи місцеві спільноти та представників гуманітарного сектору. Через проведення фокус груп і відкритих дискусій, вдалося домогтися залучення всіх соціальних, вікових, етнічних й інших груп населення.

Через грантову підтримку громадських ініціатив, «Людина в біді» реалізує різноманітні мініпроєкти, ініціаторами яких є як самі спільноти, так і місцеві неурядові організації. Це сприяє суттєвій активізації громад, позитивно впливає на взаємодію між представниками місцевих органів влади та суспільства, а також підвищує якість соціальних послуг на місцях. Крім того, в рамках кластерних зустрічей, «Людина в біді» підтримує тісний контакт з різними департаментами та іншими організаціями, що працюють в гуманітарному секторі.

У тісній співпраці з представниками спільнот і місцевих органів влади, «Людина в біді» створює важелі контролю за реалізацією програм на місцевому рівні, розробляє і впроваджує рекомендації по самоорганізації спільнот, а також підтримує створення ініціативних груп, які підвищують рівень і якість самоврядування.


Весь текст Менше тексту

Past Activities

Відродження соціального життя населення, яке постраждало внаслідок конфлікту на сході України, для задоволення їхніх пріоритетних гуманітарних потреб на основі підходу з залученням громад

Відродження соціального життя населення, яке постраждало внаслідок конфлікту на сході України, для задоволення їхніх пріоритетних гуманітарних потреб на основі підходу з залученням громад

Проєкт запущений в квітні 2020 року, активізує спільноти, які постраждали внаслідок конфлікту на сході Україні, для вирішення пріоритетних гуманітарних потреб на рівні громад. Проєкт спрямований на відродження соціального життя на базі громад через підвищення соціальної згуртованості громад та зниження напруженості в спільнотах шляхом активізації і об'єднання їх членів навколо спільних дій, спрямованих на задоволення гуманітарних потреб і потреб у відновленні за допомогою добре продуманих ініціатив, виявлених і пріоритезованих спільнотами.